Posebnu ulogu u studijskom programu ima treći, završni semestar studija. U ovom semestru studenti rade obavezni timski startap projekat koji nosi 3 ESPB. Za razvoj studentskih startap projekata je veoma bitno podsticajno okruženje i mogućnost saradnje i komunikacije sa firmama i pojedincima. Zbog toga su FON i ETF u procesu kreiranja ovog programa dogovorili saradnju sa vodećim organizacijam u ovoj oblasti. Ishod ovog projekta su validirane preduzetničke ideje studenata (na kojima oni rade u jedinstvenom preduzetničkom ekosistemu sa mentorom imenovanim od strane partnerske organizacije i akademskim mentorom) i kreirani minimalno upotreblјivi proizvodi, uz osposoblјenost preduzetničkog poduhvata za dalјi proces inkubacije i preakceleracije. Na ovaj način se unapređuju ne samo kompetencije studenata već se stvara i mogućnost pokretanja studentskih startap firmi. Dosadašnja praksa na master akademskim studijama nije obuhvatala ovakve ishode programa, ali smatramo da je to danas neophodan pravac u razvoju studijskih programa i unapređenja formalnog procesa visokog obrazovanja. Ideja je da najmanje jedna startap kompanija bude pokrenuta po generaciji upisanih studenata, što predstavlјa i jedan od kriterijuma uspeha koji smo sebi postavili za ovaj program.

Mišlјenja smo da će timski razvoj startap projekata, kao obavezni deo studijskog programa, doprineti unapređenju preduzetničkog ekosistema u Srbiji, podsticati kreiranje novih preduzetničkih ideja i timova, omogućiti veću dostupnost domenskih eksperata studentima, kao i efikasniju implementaciju preduzetničkog pristupa u formalnom procesu visokog obrazovanja. Ove godine je saradnja uspostavljena sa Udruženjem mladih privrednika Srbije, a kalendar aktivnosti je sledeći:

Spisak predavača po modulima možete pronaći ovde, a kako je izgledala otvaranje Timskog startap projekta možete pogledati u ovom videu.