Raspisan je konkurs za upis na Master studije Napredne IT u digitalnoj transformaciji u školskoj 2022/2023

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/219, 6/2020 – dr. zakoni i 67/2021), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, br. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021 i 232/2022), Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, br. 208/2019 i 2012/2019) i Odluke Senata Univerziteta u Beogradu o raspisivanju konkursa za upis studenata od 20. aprila 2022. i Odluke Vlade Republike Srbije 05 broj 612-4491/2022 od 9. juna 2022. godine, Fakultet organizacionih nauka i Elektrotehnički fakultet raspisuju

K O N K U R S za upis na Master akademske studije u školskoj 2022/23. godini

Prijavite se za upis na Master studije Napredne IT u digitalnoj transformaciji

Literatura za pripremu prijemnog ispita