Raspisan je konkurs za upis na Master studije Napredne IT u digitalnoj transformaciji u školskoj 2020/2021

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17i 73/18), člana 85. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 201/18 i 207/19), Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“, broj 208/19) i Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka i Elektrotehnički fakultet raspisuju K O N K U R S za upis na Master akademske studije u školskoj 2020/21. godini

Prijavite se za upis na Master studije Napredne IT u digitalnoj transformaciji